Skaņošana

Skaņošana ir jūsu instrumenta regulāra kopšana, neatkarīgi no tā vai tas ir jauns, vai vecs. Sastāda apmēram 20 tonnas, laika gaitā un izmantošanas procesā skaņojums velkas uz leju, un līdz ar to nošu tīrums un precīzums mainās. Tādēļ skaņošanu tiek rekomendēts veikt ne retāk ka reizi gadā.

Regulāra skaņošana:
1. Pagarina instrumenta kalpošanas laiku
2. Pareizi attīsta dzirdi
3. Bauda spēlēt